LĐLĐ huyện Đức Trọng, Lâm Đồng tổ chức ngày Hội đoàn viên, người lao động

Khai mạc ngày hội đoàn viên, người lao động. Ảnh Văn Sỹ
Khai mạc ngày hội đoàn viên, người lao động. Ảnh Văn Sỹ
Khai mạc ngày hội đoàn viên, người lao động. Ảnh Văn Sỹ
Lên top