Lâm Đồng: Nhiều lợi ích cho đoàn viên, người lao động

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018 - 2023, đánh giá các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động của LĐLĐ huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. Ảnh: Đức Thiệm
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018 - 2023, đánh giá các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động của LĐLĐ huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. Ảnh: Đức Thiệm
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018 - 2023, đánh giá các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động của LĐLĐ huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. Ảnh: Đức Thiệm
Lên top