Lâm Đồng: Hiệu quả từ Chương trình phúc lợi cho đoàn viên

Đoàn viên, người lao động tham gia thi thực hành lái xe môtô an toàn. Ảnh Thùy Dương
Đoàn viên, người lao động tham gia thi thực hành lái xe môtô an toàn. Ảnh Thùy Dương
Đoàn viên, người lao động tham gia thi thực hành lái xe môtô an toàn. Ảnh Thùy Dương
Lên top