Kỷ niệm 25 năm ngày tái thành lập Công đoàn Công an nhân dân

Thay mặt lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật trao bức trướng của Tổng LĐLĐVN chúc mừng CĐ CAND nhân kỷ niệm 25 năm tái thành lập CĐ CAND. Ảnh: Hải Nguyễn
Thay mặt lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật trao bức trướng của Tổng LĐLĐVN chúc mừng CĐ CAND nhân kỷ niệm 25 năm tái thành lập CĐ CAND. Ảnh: Hải Nguyễn
Thay mặt lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật trao bức trướng của Tổng LĐLĐVN chúc mừng CĐ CAND nhân kỷ niệm 25 năm tái thành lập CĐ CAND. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top