GIẢI THƯỞNG NGUYỄN ĐỨC CẢNH LẦN THỨ III

Khó khăn, thử thách là động lực của sáng tạo, thành công

Anh Vũ Văn Khởi bên hệ thống máy quấn lô đã được cải tiến.Ảnh: H.C
Anh Vũ Văn Khởi bên hệ thống máy quấn lô đã được cải tiến.Ảnh: H.C
Anh Vũ Văn Khởi bên hệ thống máy quấn lô đã được cải tiến.Ảnh: H.C
Lên top