Đảm bảo môi trường lao động an toàn cho cán bộ y tế

Tiến sĩ Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Laodongthudo
Tiến sĩ Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Laodongthudo
Tiến sĩ Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Laodongthudo
Lên top