CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC THỪA THIÊN HUẾ:

Khánh thành "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên khó khăn

Ông Phạm Thanh Sơn (áo xanh)  - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế đến chia vui khánh thành "Mái ấm Công đoàn" cùng gia đình anh Khánh. Ảnh: CĐ.
Ông Phạm Thanh Sơn (áo xanh) - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế đến chia vui khánh thành "Mái ấm Công đoàn" cùng gia đình anh Khánh. Ảnh: CĐ.
Ông Phạm Thanh Sơn (áo xanh) - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế đến chia vui khánh thành "Mái ấm Công đoàn" cùng gia đình anh Khánh. Ảnh: CĐ.
Lên top