Tây Ninh: Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn cơ sở

Báo cáo viên LĐLĐ tỉnh Tây Ninh triển khai chuyên đề về Điều lệ Công đoàn Việt Nam điều chỉnh. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Báo cáo viên LĐLĐ tỉnh Tây Ninh triển khai chuyên đề về Điều lệ Công đoàn Việt Nam điều chỉnh. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Báo cáo viên LĐLĐ tỉnh Tây Ninh triển khai chuyên đề về Điều lệ Công đoàn Việt Nam điều chỉnh. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Lên top