Công đoàn viên chức Thừa Thiên Huế

Hàng ngàn cuốn sách, vở tiếp sức "Cùng em đến trường"

NGỌC MƠ |

Thừa Thiên Huế - Trong khuôn khổ chương trình "Cùng em đến trường", Công đoàn Viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế đã tặng hàng ngàn cuốn sách, vở cho con em đoàn viên.

Khởi công nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên khó khăn

NGỌC MƠ |

THỪA THIÊN HUẾ - Công đoàn Viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức khởi công nhà "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên khó khăn.

Thừa Thiên Huế: Tổ chức Hội thao Công đoàn viên chức

NGỌC MƠ |

THỪA THIÊN HUẾ - Hàng trăm vận động viên tranh tài ở Hội thao truyền thống Công đoàn Viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hàng trăm triệu đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Công đoàn Viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế phát động ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 và tiếp nhận hàng trăm triệu đồng.

Hàng trăm đoàn viên tham gia hiến máu cứu người

PHÚC ĐẠT |

200 đoàn viên thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế đã tham gia hiến máu cứu người.

Công đoàn cơ sở xây dựng Quỹ tương trợ trên 1,9 tỷ đồng

PHÚC ĐẠT |

Các Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng được Quỹ tương trợ trên 1,9 tỷ đồng.

Khánh thành "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên khó khăn

PHÚC ĐẠT |

Công đoàn Viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế vừa khánh thành "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.