Khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Bình lần thứ XVIII

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Hoàng Đăng Quang tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ “Công đoàn tỉnh Quảng Bình: Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm, góp phần đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững”. Ảnh: Lê Phi Long
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Hoàng Đăng Quang tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ “Công đoàn tỉnh Quảng Bình: Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm, góp phần đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững”. Ảnh: Lê Phi Long
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Hoàng Đăng Quang tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ “Công đoàn tỉnh Quảng Bình: Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm, góp phần đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững”. Ảnh: Lê Phi Long

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM