Hội thi cán bộ làm công tác an toàn giỏi EVNHCMC: Cty Điện lực Hóc Môn đoạt giải nhất

Phần thi hoạt cảnh của Công ty Điện lực Hóc Môn. Ảnh Nam Dương
Phần thi hoạt cảnh của Công ty Điện lực Hóc Môn. Ảnh Nam Dương
Phần thi hoạt cảnh của Công ty Điện lực Hóc Môn. Ảnh Nam Dương
Lên top