Hội nghị lần thứ 11 BCH Tổng LĐLĐVN khoá XI tiếp tục ngày làm việc thứ hai

Các đại biểu tiến hành thảo luận tại tổ. Ảnh: Sơn Tùng
Các đại biểu tiến hành thảo luận tại tổ. Ảnh: Sơn Tùng
Các đại biểu tiến hành thảo luận tại tổ. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top