HỘI NGHỊ LẦN THỨ 11 BAN CHẤP HÀNH TỔNG LĐLĐVN KHÓA XI:

Đề ra những giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, có tính đột phá trong nhiệm kỳ tới

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu bổ sung vào BCH Tổng LĐLĐVN khoá XI tại hội nghị. Ảnh: SƠN TÙNG
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu bổ sung vào BCH Tổng LĐLĐVN khoá XI tại hội nghị. Ảnh: SƠN TÙNG
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu bổ sung vào BCH Tổng LĐLĐVN khoá XI tại hội nghị. Ảnh: SƠN TÙNG
Lên top