CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN BÙI VĂN CƯỜNG:

“Hội nghị đã chuẩn bị tốt những nội dung quan trọng cho Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top