Góp ý, thảo luận tại Hội nghị BCH Tổng LĐLĐVN lần thứ 12 (khoá XI) tập trung vào nhiều vấn đề quan trọng

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu tại hội nghị.
Lên top