ĐIỂM SÁNG THỰC HIỆN BHXH:

Hiệu quả từ công tác tuyên truyền

Các hộ dân trong tỉnh Thái Bình đang chia sẻ thông tin liên quan đến quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: THÁI DƯƠNG
Các hộ dân trong tỉnh Thái Bình đang chia sẻ thông tin liên quan đến quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: THÁI DƯƠNG
Các hộ dân trong tỉnh Thái Bình đang chia sẻ thông tin liên quan đến quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: THÁI DƯƠNG
Lên top