Quyết liệt xử lý tình trạng doanh nghiệp nợ đọng BHXH kéo dài

Một góc phân xưởng may của Cty VIT - GARMENT. Ảnh: Vicorp
Một góc phân xưởng may của Cty VIT - GARMENT. Ảnh: Vicorp
Một góc phân xưởng may của Cty VIT - GARMENT. Ảnh: Vicorp
Lên top