Hàng trăm công nhân ngừng việc tập thể đòi quyền lợi

Hàng trăm công nhân nghỉ việc đòi Cty phải giải quyết bức xúc trong việc trả lương. Ảnh: LP
Hàng trăm công nhân nghỉ việc đòi Cty phải giải quyết bức xúc trong việc trả lương. Ảnh: LP
Hàng trăm công nhân nghỉ việc đòi Cty phải giải quyết bức xúc trong việc trả lương. Ảnh: LP
Lên top