Hải Phòng: Khối thi đua CĐCS trực thuộc triển khai 8 hoạt động lớn năm 2021

Khối thi đua Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng. Ảnh Công đoàn Hải Phòng
Khối thi đua Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng. Ảnh Công đoàn Hải Phòng
Khối thi đua Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng. Ảnh Công đoàn Hải Phòng
Lên top