Hải Phòng: Hàng chục lao động chất lượng cao mất việc, mất quyền lợi

Người lao động tại BQL dự án Nâng cấp đô thị Hải Phòng kiến nghị về việc mất việc làm, quyền lợi không được đảm bảo.
Người lao động tại BQL dự án Nâng cấp đô thị Hải Phòng kiến nghị về việc mất việc làm, quyền lợi không được đảm bảo.
Người lao động tại BQL dự án Nâng cấp đô thị Hải Phòng kiến nghị về việc mất việc làm, quyền lợi không được đảm bảo.
Lên top