256 giáo viên ở Sóc Sơn có nguy cơ mất việc tiếp tục kêu cứu

Giáo viên ở Sóc Sơn chia sẻ nỗi buồn, thất vọng khi những cống hiến của mình không được ghi nhận.
Giáo viên ở Sóc Sơn chia sẻ nỗi buồn, thất vọng khi những cống hiến của mình không được ghi nhận.
Giáo viên ở Sóc Sơn chia sẻ nỗi buồn, thất vọng khi những cống hiến của mình không được ghi nhận.
Lên top