Hà Nội: Tăng cường thanh, kiểm tra các đơn vị nợ đọng bảo hiểm xã hội

Cán bộ BHXH TP.Hà Nội hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ BHXH. 
Ảnh: Hà Nguyên
Cán bộ BHXH TP.Hà Nội hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ BHXH. Ảnh: Hà Nguyên
Cán bộ BHXH TP.Hà Nội hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ BHXH. Ảnh: Hà Nguyên
Lên top