Làm 2 tháng, không được đóng BHXH, công ty có vi phạm pháp luật?

Lên top