BHXH VIỆT NAM VÀ KCOMWEL:

Ký thoả thuận hợp tác giai đoạn 2020-2025

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh và Chủ tịch Cơ quan Phúc lợi và đền bù cho người lao động Hàn Quốc - ông Shim Kyung Woo - thực hiện ký kết. Ảnh: B.H
Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh và Chủ tịch Cơ quan Phúc lợi và đền bù cho người lao động Hàn Quốc - ông Shim Kyung Woo - thực hiện ký kết. Ảnh: B.H
Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh và Chủ tịch Cơ quan Phúc lợi và đền bù cho người lao động Hàn Quốc - ông Shim Kyung Woo - thực hiện ký kết. Ảnh: B.H
Lên top