Hà Nội: Nâng cao kiến thức pháp luật cho đoàn viên Công đoàn

Các chuyên gia tham dự buổi giao lưu. Ảnh: Hà Anh
Các chuyên gia tham dự buổi giao lưu. Ảnh: Hà Anh
Các chuyên gia tham dự buổi giao lưu. Ảnh: Hà Anh
Lên top