Tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai các chính sách, pháp luật của Nhà nước lĩnh vực BHXH, BHYT. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai các chính sách, pháp luật của Nhà nước lĩnh vực BHXH, BHYT. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai các chính sách, pháp luật của Nhà nước lĩnh vực BHXH, BHYT. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Lên top