Giảm giờ làm tạo thế mạnh cạnh tranh cho chính doanh nghiệp

Giảm giờ làm để gia đình công nhân có thời gian chăm lo cho con. Ảnh: L.T
Giảm giờ làm để gia đình công nhân có thời gian chăm lo cho con. Ảnh: L.T
Giảm giờ làm để gia đình công nhân có thời gian chăm lo cho con. Ảnh: L.T
Lên top