Giảm giờ làm là động lực để doanh nghiệp cải tiến trang thiết bị

Chị Lê Thị Thu Cúc, giáo viên Trường Mầm non 8-3, thành phố Nam Định đóng góp ý kiến.
Chị Lê Thị Thu Cúc, giáo viên Trường Mầm non 8-3, thành phố Nam Định đóng góp ý kiến.
Chị Lê Thị Thu Cúc, giáo viên Trường Mầm non 8-3, thành phố Nam Định đóng góp ý kiến.
Lên top