PHÓ CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN NGỌ DUY HIỂU:

Đã đến lúc chín muồi để giảm giờ làm cho người lao động

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại phiên họp. Ảnh: T.VƯƠNG
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại phiên họp. Ảnh: T.VƯƠNG
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại phiên họp. Ảnh: T.VƯƠNG
Lên top