Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - người có nhiều công lao trong việc phát triển thành phần công nhân trong Đảng

Khu di tích Nguyễn Đức Cảnh tại Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình. Ảnh: SƠN TÙNG
Khu di tích Nguyễn Đức Cảnh tại Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình. Ảnh: SƠN TÙNG
Khu di tích Nguyễn Đức Cảnh tại Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình. Ảnh: SƠN TÙNG
Lên top