Viện Lịch sử Đảng

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc: Phải nghiêm trị những kẻ lôi kéo, kích động đám đông

VƯƠNG TRẦN |

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng cần phải chủ động, nắm bắt tình hình tránh để phát sinh những điểm nóng đồng thời phải nghiêm trị những kẻ lôi kéo, kích động đám đông.

Tầm nhìn vượt thời đại về kỷ cương, phép nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh

VƯƠNG TRẦN |

Nhân dịp Kỷ niệm 128 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2018), PV Lao Động đã có cuộc trao đổi cùng PGS-TS Nguyễn Trọng Phúc – Nguyên Viện trưởng Viện lịch sử Đảng về tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc phòng chống tham nhũng, kỷ cương, phép nước.

Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - người có nhiều công lao trong việc phát triển thành phần công nhân trong Đảng

PGS-TS NGUYỄN TRỌNG PHÚC, NGUYÊN VIỆN TRƯỞNG VIỆN LỊCH SỬ ĐẢNG |

Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (1908 - 1932), quê thôn Diêm Điền, huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình), cuộc đời và sự nghiệp đấu tranh tuy ngắn ngủi, nhưng tên tuổi gắn liền sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và những năm đầu quyết liệt đấu tranh của Đảng và dân tộc chống quân thù vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và lý tưởng cộng sản.