HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LĐLĐ TỈNH ĐỒNG NAI:

Đổi mới để thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động

Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Đồng Nai. Ảnh: N.V
Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Đồng Nai. Ảnh: N.V
Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Đồng Nai. Ảnh: N.V
Lên top