Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Như Ý tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai

Bà Nguyễn Thị Như Ý (thứ 2 từ phải qua) tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai
Bà Nguyễn Thị Như Ý (thứ 2 từ phải qua) tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai