LĐLĐ tỉnh Đồng Nai: Giúp người lao động khởi kiện ra tòa, được bồi thường hơn 10 tỷ đồng

Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật công đoàn (LĐLĐ tỉnh Đồng Nai) tư vấn cho chị Nguyễn Thanh Uyển (giữa) tại phiên tòa xử tranh chấp lao động
Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật công đoàn (LĐLĐ tỉnh Đồng Nai) tư vấn cho chị Nguyễn Thanh Uyển (giữa) tại phiên tòa xử tranh chấp lao động
Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật công đoàn (LĐLĐ tỉnh Đồng Nai) tư vấn cho chị Nguyễn Thanh Uyển (giữa) tại phiên tòa xử tranh chấp lao động
Lên top