39.000 ĐOÀN VIÊN CĐ TẠI 35 DOANH NGHIỆP FDI TỈNH NINH BÌNH:

Đoàn kết, đồng lòng đưa doanh nghiệp phát triển

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và lãnh đạo tỉnh Ninh Bình thăm dây chuyền sản xuất tại Cty TNHH Great Global Intenational (Khu công nghiệp Gián Khẩu, Gia Viễn, Ninh Bình). Ảnh: Nguyễn Trường
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và lãnh đạo tỉnh Ninh Bình thăm dây chuyền sản xuất tại Cty TNHH Great Global Intenational (Khu công nghiệp Gián Khẩu, Gia Viễn, Ninh Bình). Ảnh: Nguyễn Trường
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và lãnh đạo tỉnh Ninh Bình thăm dây chuyền sản xuất tại Cty TNHH Great Global Intenational (Khu công nghiệp Gián Khẩu, Gia Viễn, Ninh Bình). Ảnh: Nguyễn Trường
Lên top