Chia sẻ xúc động của nữ công nhân được tôn vinh vì có sáng kiến

Chị Lan Anh nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tại lễ tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu năm 2019 do LĐLĐ Hà Tĩnh tổ chức. Ảnh: Trần Tuấn
Chị Lan Anh nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tại lễ tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu năm 2019 do LĐLĐ Hà Tĩnh tổ chức. Ảnh: Trần Tuấn
Chị Lan Anh nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tại lễ tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu năm 2019 do LĐLĐ Hà Tĩnh tổ chức. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top