Dọa công nhân "tháng Tết đừng hòng lãnh lương với tôi":Nữ quản đốc nhận sai

Nữ quản đốc (ngoài cùng bên trái) chỉ tay lớn tiếng quát nạt công nhân. Ảnh chụp lại từ clip.
Nữ quản đốc (ngoài cùng bên trái) chỉ tay lớn tiếng quát nạt công nhân. Ảnh chụp lại từ clip.
Nữ quản đốc (ngoài cùng bên trái) chỉ tay lớn tiếng quát nạt công nhân. Ảnh chụp lại từ clip.
Lên top