Mua phải đất dự án “ma”, người lao động nguy cơ trắng tay

Mua phải đất dự án “ma”, người lao động nguy cơ trắng tay

Người lao động nộp hồ sơ tố cáo công ty bất động sản bán dự án ma.
Ảnh: Đình Trọng
Người lao động nộp hồ sơ tố cáo công ty bất động sản bán dự án ma. Ảnh: Đình Trọng
Người lao động nộp hồ sơ tố cáo công ty bất động sản bán dự án ma. Ảnh: Đình Trọng
Lên top