LỄ TRAO GIẢI THƯỞNG NGUYỄN ĐỨC CẢNH LẦN THỨ III, NĂM 2018:

Đề cao tinh thần dám nghĩ, dám làm của công nhân lao động

Anh Trần Quang Hải - kỹ sư, Phòng Quản lý vận hành hệ thống thoát nước - Cty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Anh Trần Quang Hải - kỹ sư, Phòng Quản lý vận hành hệ thống thoát nước - Cty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Anh Trần Quang Hải - kỹ sư, Phòng Quản lý vận hành hệ thống thoát nước - Cty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top