GIẢI THƯỞNG NGUYỄN ĐỨC CẢNH LẦN THỨ III

Thành công nhờ không lùi bước trước khó khăn

Anh Trần Viết Trung (người phía trong). Ảnh: NVCC
Anh Trần Viết Trung (người phía trong). Ảnh: NVCC
Anh Trần Viết Trung (người phía trong). Ảnh: NVCC
Lên top