Đánh giá thi đua hoạt động Công đoàn khối phường năm 2020

Liên đoàn Lao động quận Long Biên (Hà Nội) đã tổ chức đánh giá thi đua hoạt động  Công đoàn khối phường năm 2020. Ảnh: CĐHN
Liên đoàn Lao động quận Long Biên (Hà Nội) đã tổ chức đánh giá thi đua hoạt động Công đoàn khối phường năm 2020. Ảnh: CĐHN
Liên đoàn Lao động quận Long Biên (Hà Nội) đã tổ chức đánh giá thi đua hoạt động Công đoàn khối phường năm 2020. Ảnh: CĐHN
Lên top