Bàn giao kinh phí Mái ấm Công đoàn năm 2020

Công đoàn trao kinh phí Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên. Ảnh: CĐHN
Công đoàn trao kinh phí Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên. Ảnh: CĐHN
Công đoàn trao kinh phí Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên. Ảnh: CĐHN
Lên top