Đảm bảo sức khỏe công nhân trong môi trường làm việc nóng bức

Công nhân Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy (Quảng Ninh) làm việc trong môi trường nóng bức. Ảnh: Q.CHI
Công nhân Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy (Quảng Ninh) làm việc trong môi trường nóng bức. Ảnh: Q.CHI
Công nhân Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy (Quảng Ninh) làm việc trong môi trường nóng bức. Ảnh: Q.CHI
Lên top