Đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể

Công nhân Nguyễn Thị Dịu - Công ty TNHH SWCC Showa Việt Nam rửa tay sát khuẩn trước khi ăn ca. Ảnh: Dương Ánh
Công nhân Nguyễn Thị Dịu - Công ty TNHH SWCC Showa Việt Nam rửa tay sát khuẩn trước khi ăn ca. Ảnh: Dương Ánh
Công nhân Nguyễn Thị Dịu - Công ty TNHH SWCC Showa Việt Nam rửa tay sát khuẩn trước khi ăn ca. Ảnh: Dương Ánh
Lên top