Trên 1.200 công nhân lao động sinh hoạt Tổ công nhân tự quản tại Hải Bối

Một buổi sinh hoạt công nhân khu nhà trọ tại xã Hải Bối (Hà Nội). Ảnh: Mai Quý
Một buổi sinh hoạt công nhân khu nhà trọ tại xã Hải Bối (Hà Nội). Ảnh: Mai Quý
Một buổi sinh hoạt công nhân khu nhà trọ tại xã Hải Bối (Hà Nội). Ảnh: Mai Quý
Lên top