Đà Nẵng quy định mục tiêu vay 100 triệu đồng với lao động ngành du lịch

Đà Nẵng quy định mục tiêu vay 100 triệu đồng với lao động du lịch. Ảnh minh hoạ: DL
Đà Nẵng quy định mục tiêu vay 100 triệu đồng với lao động du lịch. Ảnh minh hoạ: DL
Đà Nẵng quy định mục tiêu vay 100 triệu đồng với lao động du lịch. Ảnh minh hoạ: DL
Lên top