Hòa Bình: Tăng cường quản lý người lao động về từ Bắc Giang

Tỉnh Hòa Bình hết sức khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm phòng chống COVID-19. Ảnh: CTV.
Tỉnh Hòa Bình hết sức khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm phòng chống COVID-19. Ảnh: CTV.
Tỉnh Hòa Bình hết sức khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm phòng chống COVID-19. Ảnh: CTV.
Lên top