Được vay 100 triệu, người lao động ở Đà Nẵng mong chờ nhưng lo khó trả nợ

Được vay 100 triệu, người lao động Đà Nẵng mong chờ nhưng lo khó trả nợ. Ảnh minh hoạ: ĐN
Được vay 100 triệu, người lao động Đà Nẵng mong chờ nhưng lo khó trả nợ. Ảnh minh hoạ: ĐN
Được vay 100 triệu, người lao động Đà Nẵng mong chờ nhưng lo khó trả nợ. Ảnh minh hoạ: ĐN
Lên top