Đà Nẵng: Các cấp Công đoàn thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế

Ban thường vụ LĐLĐ Đà Nẵng yêu cầu các cấp Công đoàn thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế. Ảnh: Tường Minh
Ban thường vụ LĐLĐ Đà Nẵng yêu cầu các cấp Công đoàn thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế. Ảnh: Tường Minh
Ban thường vụ LĐLĐ Đà Nẵng yêu cầu các cấp Công đoàn thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế. Ảnh: Tường Minh
Lên top