Công đoàn Đà Nẵng: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Đảng ủy LĐLĐ thành phố Đà Nẵng tuyên dương, khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Ảnh: Thanh Hùng
Đảng ủy LĐLĐ thành phố Đà Nẵng tuyên dương, khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Ảnh: Thanh Hùng
Đảng ủy LĐLĐ thành phố Đà Nẵng tuyên dương, khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Ảnh: Thanh Hùng
Lên top